هوش تجاری

Business Warehouse  –  انبار داده هوش تجاری در سیستم یکپارچه مدیران دیتا، نرم افزار انبار داده بوده که قابلیت کار با RDBMS هایی چون SQL و اراکل و همچنین پایگاه داده SAP-HANA را دارا می‌‌‌‌باشد.

هوش تجاری

کاربردها

 •     یکپارچگی، تبدیل، ادغام، تمیزکاری و ذخیره‌‌‌‌سازی داده‌‌‌‌ها با حجم بالا
 •     استخراج، مدل‌‌‌‌سازی، پردازش داده‌‌‌‌ها و مدیریت فرآیند‌‌‌‌های انبار داده
 •     تحلیل، گزارش‌‌‌‌سازی، برنامه‌‌‌‌ریزی، توزیع اطلاعات به کاربران و …

 

مزایا

 •     ارائه نسخه‌‌‌‌ای واحد از حقیقت در سازمان
 •     اتصال به انواع  Application های موجود در   Business Suite علاوه بر انواع  Data source های خارجی
 •     امکان توسعه سریع گزارش‌‌‌‌های سازمان با استفاده از اشیاء از پیش آماده  (Business Content)مانند Cubes، Extractors، Queries و … بر اساس فرآیندهای استاندارد صنایع مختلف در دنیا
 •     عدم نیاز به ابزار ETL  مجزا
 •     رابط‌‌‌‌های توسعه و مدل‌‌‌‌سازی کاربر پسند
 •     ابزارهای کارآمد برای maintenance راه حل‌‌‌‌های ساخته شده مانند Process Chains،Administration cockpit و …
 •     ابزارها و امکانات پیشرفته جهت بهینه‌‌‌‌سازی، تعیین سطوح دسترسی و ….
 •     امکان تحلیل و گزارش‌‌‌‌گیری از طریق رابط Excel  علاوه بر سایر ابزارها
 •     امکان اتصال به انبار داده از نقاط مختلف دنیا با Time zone های متفاوت
 •     اتصال به SAP Business Object، Enterprise Information Management (EIM)، Enterprise Performance Management (EPM)، Governance Risk and Compliance (GRC)، SAP-SRM، SAP-CRM، SAP-SCM