چشم انداز

چشم انداز مدیران دیتا:

مدیران دیتا با تکیه بر استراتژی ۱۰ ساله مشتری محور خود در پی تحقق چشم اندازی به شرح زیر می باشد: – انتخاب نخست مشتریان هدف شامل: متقاضیان سایت فارسی زبان در سرتاسر دنیا شرکت های متقاضی وب سایت شرکت های متوسط و بزرگ داخلی و خارجی – انتخاب نخست نیروهای نخبه برای همکاری – بیشترین سهم بازار در میان شرکت های ارایه دهنده طراحی سایت

 

 

 

ماموریت مدیران دیتا:

تیم مدیران دیتا بر آن است تا با افزایش و رونق کسب و کار مشتریان خود و تبدیل آنها به مشتری همیشگی با تامین سه اصل قیمت ، کیفیت مطلوب و حفظ ارزش های اجتماعی چشم انداز خود را تحقق بخشد.