مدیران دیتا-مدیران

 
 
 
 

 

 

 

تیم فنی ذهن سبز از برترین استعداد های ایرانی که در دانشگاه های ایران و دانشگاه های به نام امریکا و انگلیس تحصیل کرده و دارای سوابق کار درخشان در کشور سنگاپور ، امریکا و شرکت های بزرگی همچون oracle را دارند اقدام به همکاری نموده.
قسمت تحقیق و توسعه ذهن سبز با بهره گیری از بالاتری فناوری روز دنیا همواره بالاترین تکنولوژی ها را برای آسان کردن کار مدیران بخش های مختلف به کار گرفته و استفاده از هوش مصنوعی در سیستم و استفاده از علم روز مدیریت در جهان باعث شده که زیرساخت نرم افزار مدیران یک زیر ساخت پیشرو نه در ایران بلکه در جهان باشد .